Үүний тухай ерөнхий сайд Владимир Путин эдийн засгийн асуудлаархи зөвлөлгөөн дээр мэдэгдлээ.Зөвлөлгөөнөөр одоо дэлхийн олон улс оронд санхүүгийн хямрал тулгарсан нөхцөлд оросын эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн ба стратегийн асуудлуудыг авч үзэж хэлэлцэв.Орост улс орныхоо санхүүгийн системийг хамгаалах шуурхай арга хэмжээ сүүлийн үед авсаныг Владимир Путин дурдав…

 

 

 

<сонсох>