Байгалын ЦЦК нуурыг бохирдуулахгүй шинэ технологид шилжлээ. Урьд Байгалын комбинат бараг 100 мянган шоо метр хэрэглэгдсэн ус жил дутам нуурт шилжүүлж байсан. Үйлдвэрийн чиглэлийг өөрчлөх эсвэл байгал орчинг бохирдуулж буй өөр газарт шилжүүлэх хэдэн хөтөлбөрийг сүүлийн жилүүдэд боловсрууласан. Ийм хүнд түвэгтэй нөхцөлд хамгийн гол нь иж бүрэн ашиг сонирхолыг харгалзаж, юуны түрүүнд онцгой үйлдвэрлэлийг хадгалж, Байкальск хотын 17 мянга орчим оршин суугчдын төлөвийн асуудлыг зөв зохистой шийдвэрлэх шаардлага гарав. Зохих шийдвэр олжээ…

<сонсох>