Энэ завсар бид Оросын аж амьдралыг дэлхийд танилцуулж, улс орондоо болж байгаа үйл явдлуудыг олон талаас объектив үүднээс харуулж байна. Бид Оросыг дэлхийн сонсогчдод ойлгомжтой илүү ойр болгох гол зорилттой юм. «Оросын дуу хоолой» радио олон жилийн түүхтэй байсан ч цаг үеийн шаардлагад нийцэж байна…

 

<сонсох>