Дэлхийн санхүүгийн хямралын нөхцөлд ганцаардан тусгаарлах бодлого Оросын сонголт биш гэж ерөнхий сайд Владимир Путин гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагааны 2020 он хүртэлх үндсэн чиглэлүүдийн төслийг хэлэлцсэн засгийн газрын хуралдаан дээр мэдэгдлээ. Гадаад эдийн засгийн идэвхтэй бодлого бол эдийн засгийн урт удаан өсөлтийн нэн чухал хүчин зүйлийн нэг бөгөөд улс орныхоо эдийн засгийг тал бүрээр тогтвортой хөгжүүлэх, инновацийн хөгжлийн замд шилжүүлэх үр бүтээлтэй хэрэглүүр мөн.

 

 

<сонсох>