Оросын парламентын доод танхим дэлхийн санхүүгийн хямраалаас улс орны нь эдийн засаг, банкны системд үзүүлэх зохисгүй нөлөө  уршгийг аль болохоор багасгах зорилгоор авах иж бүрэн нэмэлт арга хэмжээг сайшаав. Үнэн чанартаа гаднын аюул дайралтад тэсвэртэй санхүүгийн үр ашигтай шинэ ситемийг манай оронд байгуулж байна гэж доод танхимын эдийн засгийн бодлого, үйлдвэрлэл эрхлэлтийн хорооны дарга Евгений Фёдоров «Оросын дуу хоолой» радиод өгсөн ярилцлагдаа мэдэгдэв…

 

<сонсох>