Засгийн газрын аппаратаас гадагш нэвтрэсэн мэдээнүүдээс харахад Евразийн эдийн засгийн хамтын нийгэмлэгийн орнууд оросын худалдаа-эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд зонхилно. ТУХН-ийн гишүүн — Орос,Белорус, Казахстан, Киргиз, Таджикистан, Узбекистан зэрэг улсыг нэгтгэсэн байгууллага интеграцийн нэг ёсны цөм болно.Евразийн эдийн засгийн хамтын нийгэмлэгийн орнууд Москвад олон улсын санхүүгийн төв байгуулах ба рубль нөөцийн валют болж мэдэх санхүүгийн системийг төлөвшүүлэх түшиг тулгуур болно гэж оросын засгийн газар үзэж байна.Түүнчлэн Монгол, Афганистан, Иран зэрэг хил залгаа орнууд оросын гадаад эдийн засгийн стратегид зохих байр эзэлжээ…

<сонсох>