Foto http://www.rg.ru«Алтай». Орон зай. Цаг үе» олон улсын зургийн үзэсгэлэн Барнаулд энэ өдрүүдэд ажиллаж байна. Энэ удаагийн үзэсгэлэн зураачид ба эрдэмтэд Монголоор аялаж 1500 км туулсаны үр дүн юм. Үзэсгэлэн зохион байгуулсан алтайн зураач Анатолий Щетинин экспедицийн гишүүн байсан. Тэрээр манай сурвалжлагч Ольга Ивановад хэлэхдээ…

 

 

<сонсох>