Ялангуяа дэлхийн 2-р дайн эхлэсний 70, 2 – р фронтыг нээсний 65 жилийн өмнө тийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж НҮБ-ын дэргэдэх оросын төлөөлөгчдийн газрын дипломатч Руслан Бахтин Ерөнхий Ассамблейн улс төрийн тусгай асуудал эрхлэсэн хорооны хуралдаан дээр мэдэгдлээ…

 

 

 

 

<сонсох>