Foto http://www.zuuniishuudan.mn«Монгол улс – ОХУ» найрамдлын нийгэмлэг, Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төв зэрэг байгуулагууд Монгол улсад энэ өдрүүдэд явагдаж байгаа монгол – оросын найрамдлын 48 дахь сарын ажиллагааны гол зохион байгуулагчид юм. Манай хоёр орны ард түмнүүдийн хоорондын найрамдалт харилцааг хөгжүүлэн бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан хүмүүс сарын ажиллагаанд их үүрэг гүцэтгэж байна. «Энх тайван, найрамдлын төлөө» монголын холбооны ерөнхийлөгч, ноён Цахилгаан эдгээр хүмүүсийн нэг юм. Манай сурвалжлагч Ольга Павлович ноён Цахилгаантай хийсэн ярилцлагыг сонсоно уу…

 

 

 

<сонсох>