Санхүүгийн зах зээл болон дэлхийн эдийн засгийн тогтворгүй байдал Хятадын эдийн засгийн хөгжилд улам зохисгүй нөлөөлж байна гэж БНХАУ-ын статистикийн удирдах газрын дарга Ли Сяочао мэдэгдлээ.Хятадын түшмэлийн хэлснээр дэлхийн эдийн засгийн донсолж буй тогтворгүй тодорхой бус байдал хятадын эдийн засгийн өгжилд «тасралтгүй нөлөөлж байна»…

 

 

 

 

<сонсох>