Монгол улсад энэ өдрүүдэд явагдаж байгаа монгол-оросын найрамдлын сарын хүрээнд Татарстаны язгуур урлагийн улсын чуулга Монголд очиж энэ сарын 27-оос 11-р сарын 3-н хуртэл тоглоно. Манай сурвалжлагч Ольга Иванова чуулгыг Улаанбаатарт очихын түүний уран сайхан удирдагч Айдар Файзрахмановтой утсаар ярилцлаа. Тэдний яриа сонсоно уу

 

 

 

<сонсох>