Оросын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев спортоор хичээллэхийг улс орныхоо иргэдийн дотор яаж улам дэлгээрүүлэх ассудлыг нэрд гарсан тамирчин, улс төрч, бизнесийн төлөөлөгчидтэй хэлэлцэв. Энэ зорилт спортыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх стратегийн үндэс болсон…

 

 

<сонсох>