Дэлхийд гарсан санхүүгийн хямрал хор уршгий нь аль болох түргэн зөөлрүүлэх эсэхээс үл шалтгаалан янз бүрийн орон түүний дотор Орос улсыг эдийн засгийнхаа зорилтыг биелүүлэхэд өөрийн хүчинд тулгуурлахад албадана. Энэ нь хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний импортод бас бүрэн хамаатай…

 

 

<сонсох>