АНУ өөртөд захирагдахад бэлэн байгаа орнуудтай л сайн харилцаатай байгаад оросын нэрд гарсан улс төр судлаач, «Политический класс» сэтгүүлийн ерөнхий эрхлэгч Виталий Третьяков анхаарлыг хандуулав…