Дэлхийн санхүүгийн хямралын нөхцөлд эдийн засгийн хөгжил буурч эхлэсэн явдал 2009 онд нефтийн хэрэглээ багасана гэж таамнахад хүргэв. Нефтийн эрэлт багассан учраас үнэ нь одоо эрс унав. Иймээс нефть үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч орнуудын байгууллага (ОПЕК) зах зээлийн байдлыг хэвийн болгох зорилгоор яаралтай арга хэмжээ авах бодолтой байна…

 

<сонсох>