Америкийн ба иракийн төлөөлөгчид хэлэлцээ хийж 2008 оны 12-р сарын 31-ээс хойш өөрөөр хэлвэл цэрэгт өгсөн НҮБ-ын Аюулгүй Зөвлөлийн мандатын хугацаа дууссаны дараа АНУ-ын цэргийг Иракт байлгах болзол, статусын тухай хэлэлцээрийг уялдуулан зохицуулав. АНУ-ын цэргийг Иракийн бүх хотоос 2009 оны 6-р сарыг дуустал гаргахаар төсөлд заажээ. Багдад америкийн цэргийг үлдээх хүсэлт албан ёсоор тавихгүй юм бол эдгээр цэргийг Иракаас 2011 оны 12-р сарын 31-ээс наана бүрэн гаргана гэж Иракийн засгийн газрын төлөөлөгч мэдэгдлээ…

 

 

 

<сонсох>