Дэлхийн эдийн засгийн цаашдын уналт Ази-Номхон далайн байгуулагуудын нийгэмлэгийн орнуудыг түгшүүлэв. Азийн биржүүдийн хөрөнгийн индекс унасаар байна. Харин эдийн засаг нь сүүлийн үед эрчимтэй хөгжсөн Азийн орнуудын засгийн газраас хямралыг давах замыг аль хэдийнээ эрэж эхлэсэн. Манай тоймч Игорь Денисовын тайлбарыг сонсоно уу…

 

 

 

<сонсох>