Монголын экологийн байдлын доройтол Буриад дахь Сэлэнгэ голын усанд зохисгүй нөлөөлсөн гэж «Байгалын бүс нутгийн экологийн системийн хувьсалын дэлхий ба бүс нутагт хамаатай онцлог» сэдэвт орос-монголын хамтарсан саяханы симпозиум дээр мэдэгдлээ. Хоёр орны эрдэмтэд эдийн засгийн өсөлттэй холбогдуулан экологийн асуудлыг авч үзэж хэлэлцэв…

<сонсох>