Foto http://pressa.irk.ru«Зүүн Сибирь ба Монгол улсын соёлын орчин» сэдэвт олон улсын хүмүүнлэгийн бага хурал Эрхүү мужийн шинжлэх ухааны иж бүрэн номын санд анх удаа болов. Номын сангийн захирал Ольга Стасюлевич манай сурвалжлагч Ольга Ивановад өгсөн ярилцлагдаа арга хэмжээний тухай ийн өгүүлсэн байна…

 

 

 

 

<сонсох>