Евразийн эдийн засгийн хамтын нийгэмлэгийн Гаалийн холбоог байгуулах Гэрээг хүчин төгөлдөр болгох шийдвэр гаргав. ОХУ-ын Гадаад хэргийн дэд сайд Андрей Денисов «Оросын дуу хоолой» радиод өгсөн ярилцлагдаа «энэ нь ТУХН-ийн эдийн засгийн нэгдсэн орон зайг байгуулах замаар хийсэн алхам» гэв…

 

 

 

<сонсох>