Дэлхийн үйл явцыг удирдах орчин цагийн систем өнөөгийн шаардлагад нийцэхгүй байна гэж оросын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев Актюбинск хотноо Орос Казахстаны хил орчмын бүс нутгийн удирдагчдын чуулга уулзалт дээр мэдэгдэв. Дэлхийн эдийн засаг, санхүүгийн хүрээг тэнцвэртэй байлгах шинэ системийг өнөө болтол байгуулаагүй гэж Дмитрий Медведев харамсан хэллээ…

<сонсох>