«Оросын дуу хоолой» радио Өмнөд Осетийн эсрэг гүржийн түрэмгийллийн үеэр Кавказын байдлын тухай гадаадын сонсогчдод объектив үүднээс шуурхай мэдээлсэн.Түүнээс гадна Гүжийн иргэд кавказын хямралын талаархи оросын байр суурь болон мөргөлдөөний тойрны бодит үйл явдлыг манай радиокомпаниэс мэдэж авсан оросын хэвлэл мэдээлийн цорын ганц хэрэгсэл болсон гэж «Оросын дуу хоолой» радиокомпанийн дарга Армен Оганесян мэдэгдлээ…

<сонсох>