Хэрэв та Кавказын энэ бүс нутагт болсон үйл явдлыг нүдээр үзсэн эсвэл энэ бүхэн танд хамаагүй биш гэж үзэж байгаа бол +7(917) 7677845 утсанд мессеж бичнэ үү. Таны илгээсэн мэдээллийг вэб хуудсанд тавьж, “Оросын дуу хоолой” радиогоор дамжуулна. Та бүхэн Өмнөд Осетийн үйл явдлын талаарх богино мессеж-мэдээг  үнэгүй захиалж болно.
Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.ruvr.ru вэб хуудаснаас авна уу.

<сонсох>