Тэмээг «элсэн цөлийн хөлөг» хэмээн чухам хэдийд нэрлэснийг хэлэхэд хэцүү. Харин аль хэдийнэ тэгж нэрлэсэн бололтой.Түүнийг манай эрний өмнөх баргцаалбал 5 мянган жилд тэжээмэл мал болгосон шүү…

<сонсох>