«Бритиш петролиум» компании дэлхийн эдийн засгийн байдалд хийсэн судалгааныхаа дүнг нийтлүүлэв. Эрчим хүчний нөөц хомсдох буюу дутагдах аюул дэлхийд тулгарахгүй гэсэн дүгнэлт шинжээчид сүүлийн жилүүдийн тоо баримтуудыг хашуулан хийжээ.Судлагчид хэдэн хүчин зүйлд анхаарлыг хандуулав. Олж илрүүлсэн эрчим хүчний нөөцийн өсөлт олборлолтоос байнга давж байгааг юуны түрүүнд дурдая. Шинэ шинэ орд газрыг нээхгүй гэж таамнасан ч одоо хэрэглэж буй орд газрууд хүн төрөлхөтний нефтиэр 42, шатдаг хийгээр 60, нүүрсээр 133 жилээр тус тус хангана…

<сонсох>