Орос улсын эдийн засгийн хэгжлийн яамнаас улс орныхоо ба манай компаниудын сайн дүр тэрхийг хилийн чанадад төлөвшүүлэх брендийг урагш ахиулах үзэл баримтлалыг бэлтгэв. Холбооны яам, бизнес нэгдэл, томоохон компании, зонхилох хэвлэл мэдэллийн хэрэгслүүдийн төлөөлөгчдийг тус яамны дэргэдэх үзэл баримтлалыг бэлтгэв.Дэлхийд андахгүй оросын компаниудын тоо улам олширч байна. Эдгээр нь «Лукойл», «Газпром» гэх мэт түүний эдийн төдийгүй өөр салбарт ажиллаж буй комани билээ. «Балтика» компанийн шар айраг, «Вимм-Билль-Дан»-ы сүүн бүтээгдэхүүн, Коркуновын шоколад оросын алдартай бренд болсон. Эдгээр компании хилийн чанадад нэр хүндтэй учраас хөгжилдээ их хэмжээний хөрөнгө оруулах өргөн боломжтой байна…

<сонсох>