Дэлхийд нэрд гарсан жуулчин Фёдор Конюхов Халимагт аялав. Түүний хэлснээр «Торгоны из замын ул мөрөөр» экспедици 2009 оны 4-р сард гараа авах юм. Халимагийн оршин суугчид түүхэн ойгоо 2009 онд тэмдэглэнэ. БНУ халимагийн ард түмэн Орос улсын бүрэлдэхүүнд сайн дураараа нэгдэж орсны 400 жилийн түүхэн ойг тэмдэглэх бэлтгэл хийж байна. Алдартай жуулчин Фёдор Конюхов ээлжит экспедицээ энэ ойд зориулж байна. Аялал Монгол улсаас эхэлж Хятад , Казахстаныг дамжин оросын БН Халимаг улсад ойн өдрүүдэд дуусана…

<сонсох>