Оросын нийгэмд өөдрөг үзэлтэй хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байгааг оросын нийгмийг судлагчдын олон жилийн турш хийсэн судалгааны саяхан нийтлүүлсэн дүн нотлон харуулав. Санал асуулгыг зохион явуулсан эрдэмтэд улс орноо хөгжүүлэх чиг шугам, нийтийн ба өөрийнхөө эдийн засгийн байдлын талаар саналаа илэрхийлж, улс төрийн байдалд үнэлгээ өгэөх хүсэлт оросын хүн амьд тавьжээ. Нийгмийг судлагч Ольга Каменчук санал асуулгын дүнг танилцуулан хэлэхдээ…

 

<сонсох>