Мөн хөтөлбөрийг 2009-2013 онуудад тооцоолсон гэж ОХУ –ын ерөнхий сайд Владимир Путин засгийн газрынхаа тэргүүлэгчдийн хуралдаан дээр мэдэгдлээ. Тэр хэлэхдээ: «Залуу эрдэмтэдийн хамт олны хийж буй судалгааг тусад нь санхүүжүүлж эхлэсэн. 2500 гаруй төслийг жил дутам дэмжих юм. Түүнчлэн бүх оросын ба олон улсын залуучуудын эрдэм шинжилгээний бага хурал, олимпиад,тэмцээнийг зохион явуулахад нэмэлт хөрөнгө гаргана. Бахархах зүйл бий гэж Владимир Путин онцлон тэмдэглэв.

 

<сонсох>