Foto http://www.altairegion22.ruБүс нутгийн хамтын ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд Орос Монголын хоорондын уламжлалт хэлхээ холбооны үндэсний чиглэлийн нэг боллоо. Орос-монголын бараа гүлгээний 70 хувь нь түүнд ноогдож байна. Мэдээжээр газар зүйн ойр байрлал болон оросын ба монголын бүс нутгийн аж ахуйн цогцолборын бие биеэ нөхсөн зэрэг объектив хүчин зүйл байгаа. Алтай хязгаар бол Монгол улс , ялангуяа түүний баруун аймагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхийг хичээж буй ОХУ-ын нэгэн субъект билээ.Манай нэвтрүүлгээр Алтай хязгаарын засаг захиргааны гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагааны удирдах газрын азийн орнуудтай хамтран ажиллах хэлтсийн дарга Евгения Антоновагийн яриаг сонирхуулъя.Манай тусгай сурвалжлагч Ольга Павлович түүнтэй харилцан ярив…

<сонсох>