Оросын бяцхан иргэдэд зориулсан чанар сайтай бараа «Хамгийн сайныг хүүхдүүдэд» тэмдэгтэй байх болно. Хүүхдийг шилдэг бараа, үйлчилгээг урагш ахиулах үндэсний хөтөлбөрийг Орос улсад хэрэгжүүлж эхлэв. Хувцас хунар, хүнс хоол, эмийн бэлдмэл, компьютерийн техник, телевизийн хөтөлбөр гээд хүүхдүүдэд зориулсан янз бүрийн бараа үйлдвэрлэлд хамаатай хэн бүхэн хөтөлбөрт мэднэ. «Хамгийн сайныг-хүүхдүүдэд» тэмдэг бүтээгдэхүүний дээд зэргийн чанарыг тусгаж байгаа болохоор эдүгээ хүүхдүүдэд санал болгож буй янз янзын бараанаас чанар сайтайг нь сонгож авахад эцэг эхчүүдэд туслана…

<сонсох>