Үр тарианы ба эрчим хүчний түүхий эдийн үнэ нэмэгдсэн нөхцөлд хүнсний аюулгүй байдлыг хангах нь Ромд энэ сарын 3-аас 5–ныг дуустал хуралдах НҮБ-ын хүнсний бүтээгдээхүүн, хөдөө аж ахуйн байгууллагын бага хурлын гол сэдэв болно. Дэлхийн хамтын нийгэмлэг хүнсний хямралаас гарах замыг яаралтай эрэж байна. Ромд болох нэлээ бүхий бага хурал бол энэ замаар хийх шинэ алхам мөн.Бага хурлын дүнгээр дэлхийн хүнсний бүтээгдэхүүний зах зээлийн байдлыг тогтворжуулах багц арга хэмжээг батлана…

<сонсох>