Оросын ШУА уран бүтээл, хариуцлага, шударга ёс, ил тод байдал, залгамжлагч чанар болон үргэлж шинэчлэгдэхэд бэлэн байх үлгэр жишээ үзүүлж байна. Академии үзэл санаа, уламжлалаа хадгалахын хамт цаг үейин шаардлагад нийцэж, улс орныхоо хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулна гэж Оросын ерөнхий сайд Владимир Путин Академийн бүх гишүүний хурал дээр мэдэгдэв…

<сонсох>