«Оросын долоон гайхамшиг» тэмцээний явцад оросын хүн ам улс орныхоо гайхамшигт зүйлийг дурдах юм. Чухам ямар дурсгал байгууламж «долоон гайхамшиг» болсон тухай 6-р сарын 12-нд зарлаж мэдээлнэ.Байгал нуур төгсгөлийн санал хураалтын дүнгээр одоо түрүүлж байна. Хамгийн эртний , хамгийн гүнзгий цэвэр устай нуур 30 сая орчим жил оршиж байна. Байгал бол дэхийн цэнгэг устай хамгийн том сан билээ…

<сонсох>