ОХУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуулийг зохион байгуулж явуулахад идэвхтэй тус дөхөм үзүүлсэн тул манай радиокомпанид талархал илэрхийлсэн захидал явуулав. «Оросын дуу хоолой» радиокомпании сонгуулийн компанит ажиллагааны явц, нэр дэвшигшэгчид ба тэдний хөтөлбөр түүнчлэн санал хуралтын бэлтгэл явцын тухай сонсочиддоо объектив үүднээс бүрэн мэдээлэхийг эрмэлзсэн. Түүнчлэн манай радиокомпании Оросын ерөнхийлөгчийн ба парламентын доод танхим – Төрийн Думын депутатуудын сонгуулийн үед сонгуулийн өмнө ухуулга хийхэд нэвтрүүлгийн цаг гаргасан юм…

<сонсох>