Хилийн чанадад оршин суудаг санал өгөх эрхтэй оросуудын идэвхжил сүүлийн жилүүдэд нэлээд нэмэгдсэн гэж «Оросын дуу хоолой» радиокомпанийн дарга Армен Оганесян «2007-2008 оны сонгуулийн кампанит ажиллагаа, хэвлэл мэдээлийн хэрэгслүүд түүнийг хэрхэн тайлбарлан сурважласан нь» Олон улсын сэтгүүл зүйн асуудлаархи 3-р бага хурал дээр мэдэгдлээ…

<сонсох>