Оросын тээврийн салбар шинэчлэлээс хөгжих үед шилжив.Тээврийг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх стратегийг оросын засгийн газарт хэлэлцүүлэхээр 6-р сард оруулна.Эдүгээ Оросын тээврийн яам энэ баримт бичиг дээр ажиллаж дуусч байна.Шинэ стратеги засмал зам, агаар усны зам, төмөр замыг оролцуулан тээврийн тэнцүү системийг байгуулах боломж олгох юм.Үүний ачаар зорчигч ачаа тээвэрлэлт нэмэгдэж, Орос ачаа дамжин өнгөрүүлэгчийн хувьд илүү их ач холбогдолтой болно…

<сонсох>