Харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг Ази Номхон далайн орон зайд гүнзгийрүүлэх нь Орос улсын амин чухал сонирхолд нийцэж байна гэж Оросын ГХЯ-ны тэргүүн Сергей Лавров Москвад Азии Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны форумын үйлдвэр худалдааны зөвлөлдөх зөвлөлийн хуралдаан дээр мэдэгдэв.Сайдын хэлснээр Азии Номхон далайн хамтын ажиллагааны байгууллагын хүрээнд оросын хамтын ажиллагаа Сибирь, Алс Дорнодыг эрчимтэй өрнүүн хөгжүүлэх нэмэлт боломжийг нээж эгч байна.Иймээс оросын талаас бүс нутгийн интеграцийг гүнзгийрүүлэх ба худалдаа тээвэр, эрчим хүчний аюулгүй байдлыг хангах, жижиг дунд бизнесийг дэмжих, тэр хувийн түншлэлийг бэхжүүлэхэд тус дөхөм үзүүлэх юм…

<сонсох>