Оросын шинэ засгийн газрыг эмхлэн байгуулж дуусав. Дэд ерөнхий сайд, сайд нарын албан тушаалд томилогдсон удирдагчид урьдын сайд нарын зөвлөлийн танхим, ерөнхийлөгчийн тамгын газарт хийсэн ажлаараа нэрд гарсан зүтгэлтнүүд юм. Ерөнхий сайд Владимир Путин Орос улсад тулгарсан зорилтын түвшин, хүрээг харгалзан шинэ багийхаа гишүүдийг сонгож авсан гэж манай тоймч үзэж байна…

<сонсох>