Хятад Японы ойртол Азийн байр суурийг бэхжүүлж хөгжүүлэх шинэ боломж өгч байна хэмээн Орос улс үзэж байна гэж улс төр судлаач Василий Михеев мэдэгдлээ. Тэрээр БНХАУ-ын дарга Ху Зиньтаогийн Японд хийж дууссан айлчлалыг тайлбарлав. Василий Михеев «Оросын дуу хоолой» радиогийн сурвалжлагч Гарибовад жич ярилцлага өгсөн байна…

<сонсох>