Барилга байгуултын ажил хотод ид явагдаж байна. Шинэ шинэ зочид буудал барьж, соёл – зугааны төвүүдийг байгуулж, орон сууц, замыг сэлбэн шинэжлэж байна. Олимпийн барилга байгуулж эдэлбэрт нь барих Сочи хотын оршин суугчдад нөхөх төлбөр зүй ёсоор төлөх юм гэж Оросын засгийн газрын тэргүүн Виктор Зубков онцлон тэмдэглэв.

<сонсох>