«Роскосмос», «Роснанотех» зэрэг улсын хоёр нэгдэл нанотехнологийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрт гарын үзэг зурав. Эдгээр хоёр нэгдэл сансрын салбарын хэрэгцээнд ашиглалтын дээд зэргийн үзүүлэлттэй наноматериал, наносистемийг хамтран байгуулах төлөвлөгөөтэй байна…

<сонсох >