Төрийн тэргүүн уулзалтад оролцогчдод хандан гадаадын хөрөнгө оруулагчид олимпийн барилга байгууламжийг барьж босгохыг сонирхож байгааг харгалзан үзэхийг уриалав. Олимпийн наадмын бэлтгэл Владимир Путины засгийн газрын тэргүүний албан тушаал хаших үеэд ч гол төслийн нэг хэвээр байх бололтой…

<сонсох>