Орос, Словак, Австри улсуудын төмөр замын компаниуд Сибирийг дамнан тавьсан их төмөр замыг Төв Европтой холбох шинэ төмөр зам тавихаар тохиролцож 4-р сарын эхээр Венад зохих хэлэлцээрт гарын үзэг зурлаа…

<сонсох>