Соёлын янз бүрийн уламжлалтай холбоотой олон баярыг олон үндэстний Москвад тэмдэглэдэг. «Соёлын яриа хэлцээ – нэгдсэн дэлхий ертөнц» олон нийтийн өглөг буяны санг 2005 байгуулагдснаасаа хойш маш олон төслийг хэрэгжүүлэв. «Соёлын яриа хэлцээ – нэгдсэн дэлхий ертөнц» гэдэг сангийн нэр нь хүний соёлын янз янзын тал, эв нэгдлийг тусган харуулж байна. Нийт олон энэ үзэл санааг ухамсарлах ёстой гэж сангийн ерөнхийлөгч үйлдвэрийн эзэн Руслан Байрамов үзэж байна…

<сонсох>