Төрийн Дум улс орныхоо аюулгүй байдалд чухал ач холбогдолтой стратегийн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулагчид хөрөнгөө хэрхэн оруулах тухай хуулийг батлаж энэ замаар зохих алхам хийлээ. Хууль ёсоор зохицуулалтад хамрагдах стратегийн хэмээх үзэх 42 салбарыг тогтоов. Батлан хамгаалах ба сансрын аж  үйлдэр, атомын эрчим хүч, геологийн судалгаа , томоохон телевиз, радио нэвтрүүлгийн компани, нэг саяас  цөөнгүй ширхгээр бүтээгдэхүүнээ  хэвлэн  гаргаж буй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд тэдгээрийн дотор байна…

<сонсох>