Женевэд нээгдсэн инноваци, шинэ бүтээлийн олон улсын жил дутмын үзэсгэлэнгийн бүх үзмэрийн зургааны нэг нь оросынх. Дэлхийн 30 гаруй орны шинэ 700 гаруй бүтээлийг үэсгэлэнд дэлгэн тавьжээ. Эдгээр инновацийн технологи хожмын хөрөнгө оруулагчдын сонирхолыг татах ёстой. Оросын олонхи үзмэр нь аж үйлдвэрийн компанийн үйлдвэрлэл эрдэм шинжилгээний төв болон нэрд гарсан их, дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний лабораторид бүтээсэн шинэ шинэ бүтээл билээ…

<сонсох>