Foto http://www.og-irk.ruОрос улс Зүүн тал бөмбөрцөгт шилжит хөдөлгөөний томоохон төв болж зөвхөн АНУ-ын дараа орж байна. Орос улсад жил дутам 12 сая гаруй хүн шилжин сууж, 11 сая орчим хүн гарч байна. Шилжин суугчид Орос улсаас жил бүр 11 тэрбум 400 сая доллар гэр лүүгээ явуулж байна. Ойрын үед Орос улс шилжин суугчдын хөдөлмөрөөс шалтгаалах явдал ойрын хэдэн арван жил дулам нэмэгдэнэ. Юу гэвэл 2025 он гэхэд хөдөлмөрийн нөөций нь хохирол 18-19 сая хүнээс хэтрэх юм эрдэмтэд үзэж байна.

<сонсох>