Foto http://www.ng.ruОрос улс нутаг дэвсгэртээ ураны шинэ шинэ орд газрын хайгуулд нэлээд их хэмжээний хөрөнгө оруулна. Энэ нь импортод хандалгүй атомын салбарын хэрэгцээг хангах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх боломж өгч байна. Орос улсад ойрын жилүүдэд хэдэн АЦС барьж, одоо ажиллаж буй АЦС-уудад шинэ эрчим хүчний блокыг ашиглалтад оруулна. Манай оронд 2020 он гэхэд 11 АЦС ажиллаж эхлэнэ. Эдүгээ АЦС-ын үйлдвэрлэл эрчим хүчний нийт балансанд 16 хувь эзлэж байгаа бол 2030 он гэхэд 25 хувьд хүрч мэднэ..

<сонсох>