Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын удирдагчид шинэ гишүүдийг байгууллагдаа элсүүлэх ёс журам, шалгуурыг ойрын үед боловсруулах ёстой гэж ОХУ –ын ерөнхийлөгчийн ШХАБ-ын хэрэг эрхлэсэн тусгай төлөөлөгч Леонид Моисеев «Оросын радио хоолой» радиод эгсэн ярилцлагдаа мэдэгдэв…

<сонсох>